วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

“บิ๊กตู่”สั่ง เครื่องบิน ทอ. ขนเครื่องผลิต อ็อกซิเย่น oxygen concentrator ไปมอบให้ อินเดีย ช่วยเหลือมนุษยธรรม

01 พ.ค. 2021
242
“บิ๊กตู่”สั่ง เครื่องบิน ทอ. ขนเครื่องผลิต
อ็อกซิเย่น oxygen concentrator
ไปมอบให้ อินเดีย
ช่วยเหลือมนุษยธรรม
พร้อมรับ4 จนท.สถานทูตติดโควิดฯอาการหนัก กลับ
เผย SCG ให้เตียงกระดาษ 200 ชุด แต่ขนไปได้แค่32ชุด เพราะเครื่องเต็ม
แถม คนอืนเดียในไทย ฝาก เครื่องผลิต oxygen ไปให้อินเดียอีก15ชุดด้วย
ทอ.ขนเวชภัณฑ์ ยาFavipiravir 2,000 เม็ด
ยาแก้ไอ Strepsil, Cepacol ยาฟ้าทะลายโจร
ไปให้สถานทูตไทย ไว้ดูแลรักษาคนไทยในอืนเดียด้วย
เครื่องกลับไทย เย็นนี้
.
เที่ยวบินพิเศษ Airbus A320 ที่กองทัพอากาศ ส่งไป อืนเดีย เมื่อเช้านี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อินเดีย และนำชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กลับไทย
ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่อินเดีย กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ จึงจัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่อินเดีย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในอินเดียที่มีความรุนแรงมาก และผู้ป่วยไม่สามารถหาโรงพยาบาลและยารักษาโรคได้เพียงพอ
โดยมี อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปมอบให้อินเดีย ผ่านสภากาชาดอินเดีย (India Red Cross Society) ประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน – oxygen concentrator) ขนาดเล็ก จำนวน 15 เครื่อง ที่จัดหาโดยกระทรวงการต่างประเทศ และอีก 15 เครื่อง ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและชุมชนอินเดียในประเทศไทยเป็นผู้จัดหา
ในส่วนของอุปกรณ์ที่ได้รับมอบจากภาคเอกชนไทย มีเตียงกระดาษจากบริษัท SCG จำนวน 32 ชุด ซึ่งเดิม SCG กำหนดจะให้ 200 ชุด แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องขนาดเครื่องบิน จึงสามารถขนไปได้เพียง 32 ชุด เพื่อมอบแก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยไม่ได้ส่งมอบให้แก่สภากาชาดอินเดีย และมีเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลคนไทยไปมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกอบด้วยยาแก้ไอ Strepsil และ Cepacol 250ชุด ยาฟ้าทะลายโจร 500 ชิ้น สารสกัดฟ้าทะลายโจร 350 ชิ้น ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 2,000 เม็ด
ในขากลับ เที่ยวบินพิเศษจะนำข้าราชการที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน และข้าราชการที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 คนกลับมาประเทศไทย รวม 4 คน
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามเครือข่ายคนไทยในเมืองใกล้เคียงแล้ว ทราบว่ามีคนไทยติดเชื้อ 3 คน ซึ่งเป็นผู้อาศัยในกรุงนิวเดลี 2 คนและเมืองลัคเนาว์ 1 คน แต่ทั้งหมดไม่ประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาที่ประเทศไทย เนื่องจากมีครอบครัวอยู่ที่อินเดีย
ข้อมูล : นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
ภาพ: Ministry of External Affairs, India
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!