วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

ทัพเรือ ตั้งทีม “เรือรบปลอดเชื้อ”

ทัพเรือ ตั้งทีม “เรือรบปลอดเชื้อ”
ทำระบบปรับอากาศรวม ของเรือรบให้ปลอดภัย ปลอดโควิดฯ
ใช้ “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เป็น ต้นแบบ
ติดตั้งในเรือรบอีก 7ลำ แล้ว
กำลังติดตั้ง อีก2 ลำ
หลัง ติดตั้งระบบแล้ว ออกทะเลไป ฝึก ไปภารกิจ ไม่มีใครป่วย-ติดเชื้อ แถม กลิ่นไม่อับ
นักเรียนนายเรือ ไปฝึก กลับมา ไม่มีใครติดเชื้อ
.
กองทัพเรือ กำลังทำโครงการติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ในระบบปรับอากาศรวม ของเรือรบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิดฯ และเชื้อโรคต่างๆ
ทั้งนี้ เพราะ ในห้วงต้นของการระบาด ของโควิดฯ พบว่า เรือบรรทุกเครื่องบิน สหรัฐฯและของฝรั่งเศส ตลอดจนเรือรบอื่นๆ และเรือท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดในระบบปรับอากาศรวม เช่นกัน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ ในเรือ
พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ จึงหารือกับ พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ รอง ผบ.กองเรือยุทธการ และ คุณสมโภชน์ อาหุนัย พลังงานบริสุทธิ์ฯ ซึ่ง เคยนำอุปกรณ์ ไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆ ติดตั้ง หลายโรงพยาบาลแล้ว. เพื่อมาบริจาคให้ รพ.ปิ่นเกล้า และนำอุปกรณ์บางส่วน ไปศึกษา ติดตั้งในเรือรบ
เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ นี้มี 3 แบบ
Type S, Type M และ Type L
โดยอุปกรณ์ เป็นหลอด UVC ที่ น่ามาประยุกต์ใช้กับเรือรบ ซึ่งเป็นก็ใช้ระบบปรับอากาศรวม เช่นกัน และ เป็นเครื่องฟอกอากาศด้วยแสง UV (UV GERMICIDAL AIR PURIFIER)
และตั้งคณะทำงานศึกษาฯ เป็นคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคทางระบบปรับอากาศ โดยมี พล.ร.ต.สมัย ใจอินทร์ พล.ร.ต. สราวุธ ใจชื้น พล.ร.ต.ไพศาล เฮงจิตตระกูล พ.ร.ต.สาธิต นาคสังข์ น.อ.สมศักดิ์ คงพยัคฆ์ น.อ. พิสุทธิ์ แดงเผือก น.อ.ธีรสาร คงมั่น น.ท.เอกราษฎ์ นาคมี และ น.ท.ประพนธ์ น้อยมณี เป็นทีมงาน
ก่อนทดสอบ ทดลองติดตั้งบนเรือรบ ได้นำไปตรวจสอบทดสอบวัดผล ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ และรายงานผลการทดสอบนี้ให้ ผบ.ทร. รับทราบ และขออนุญาต ทดลองติดตั้ง ใช้งาน
จนเมื่อเกิดการใช้งานจริงในสภาวะการแพร่ระบาด โควิด 19 ในระลอกที่2 แล้ว จึงทำให้เรือรบสมรรถนะสูง และเรือรบที่มีขนาดใหญ่ มีกำลังพลในเรือจำนวนมาก ตื่นตัวขอรับการสนับสนุนการติดตั้ง มากขึ้น
โดยได้ติดตั้งใน“เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เป็นลำแรก ก่อนที่จะเดินทาง ไปรับการปรับปรุงเรือที่เกาหลีใต้. เนื่องจากเป็นในห้วงเกิดการระบาดสูงสุด ในเกาหลีใต้ แต่ผลการปฏิบัติ หลัง ติดตั้งระบบ แล้ว ระยะเวลา 2 เดือน ไม่มีใครติดเชื้อ
โดย ทร.ได้ทะยอย ติดตั้ง ใน
1.ร.ล.จักรีนฤเบศร 2.ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช
3.ร.ล.มกุฎราชกุมาร 4.ร.ล.นเรศวร
5.ร.ล.ตากสิน 6.ร.ล.กระบุรี
7.ร.ล.บางปะกง. เรียบร้อยแล้ว
และกำลังติดตั้งที่ 8.เรือ อ่างทอง
และ 9. ร.ล.สิมิลัน
ทั้งนี้. ในการไปฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือ โดยหมู่เรือฝึก คือ รล. นเรศวร รล.บางปะกง และ รล.มกุฎราชกุมาร ก็พบว่า ไม่มีใครป่วย หรือติดเชื้อ เลย
ผล หลังการติดตั้ง อุปกรณ์ แล้ว ไม่พบกำลังพลป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ตื่นเช้าไม่เจ็บคอ ความชื้นลดลง กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลง เช่น ควัน หรือ กลิ่น น้ำมัน
เช่น ร.ล.มกุฎราชกุมาร ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ6 ตัว เครื่องฟอกอากาศด้วยแสง UV (UV GERMICIDAL AIR PURIFIER)
กำลังพลประจำเรือ ที่เป็น นักเรียนนายเริอขั้นปีที่ 1-4 รวม 94 นาย ไม่มีใครป่วย
นอกจากนี้ ได้ติดตั้งให้ อาคารตรวจโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แล้วด้วย
:กองทัพเรือ
error: Content is protected !!