วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพภาค1” อบรมความรู้ทางการแพทย์ ให้กำลังพล ประจำรถทหาร ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดฯ ไปส่ง รพ.

“แม่ทัพภาค1”
อบรมความรู้ทางการแพทย์
ให้กำลังพล ประจำรถทหาร
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดฯ
ไปส่ง รพ.
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
.
“แม่ทัพต่อ”พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 จัดอบรมความรู้ทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย covid -19 และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้แก่ กำลังพล ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ใน “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ 1” ในการขับรถ และลำเลียง ผู้ป่วยโควิดฯจากบ้านไป รพ. หรือ ระหว่าง รพ.สนาม ไป รพ.สาธารณสุข
โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ 1(บก.ควบคุม ทภ.1)และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) โดย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 96 นาย
.
: กองทัพภาคที่1
error: Content is protected !!