วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

Army Delivery…..return

โควิดฯมา
ทหารออก
แจกจ่าย ข้าวสาร อาหารแห้ง
ของใช้จำเป็น ให้คนยากไร้
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ลดการออกนอกบ้าน
ทหาร​ ร.111 พัน.2 กองพลทหารราบที่11 ได้จัดกำลังพล​ Army Delivery​ นำเครื่องอุปโภค ,บริโภคที่จำเป็น รวมถึงหน้ากากอนามัย และยารักษาโรค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน​ผู้ยากไร้ ,ผู้สูงอายุ​ และผู้ที่มีฐานะยากจน​ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่​รอบที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เมือง ฉะเชิงเทรา.
เเละชุมชนใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน,และลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด​ของเชื้อโควิด​ 19​ ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติ​ตามมาตรการป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โค​วิด​ 19​ อย่างเคร่งครัด
ตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก​ และ​ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค​ 1​ ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน แและให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส
error: Content is protected !!