วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

“บิ๊กโจ๊ก” นำทีม นักศึกษา ปปร.21 สถาบันพระปกเกล้าฯ บริจาคเงิน 1แสนบาท

30 เม.ย. 2021
279
“บิ๊กโจ๊ก” นำทีม นักศึกษา ปปร.21
สถาบันพระปกเกล้าฯ
บริจาคเงิน 1แสนบาท
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ส่งกำลังใจให้ บุคลากรทางการเเพทย์
.
“บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ในฐานะ ประธาน คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21) สถาบันพระปกเกล้าฯ พร้อมด้วยนายแสนผิน สุขี และตัวแทนกรรมการรุ่น ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการเเพทย์ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19
โดยมีนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
ทั้งนี่ คณะนักศึกษา หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21)ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!