วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ทอ.เตรียมบินรับ 3 คนไทย ในอินเดีย ติดโควิดฯอาการหนัก

วิกฤติ !! ทอ.เตรียมส่งเครื่องบินAirbus ไปรับ 3คนไทย ในอืนเดีย ติดโควิดฯอาการหนัก กลับมารักษา ด่วน เสาร์นี้
เป็นจนท.สถานทูตไทย และ นักเรียนไทย
ทอ.เตรียมแผนอพยพคนไทย หากรัฐบาลสั่งการ ห่วงตัดสินใจช้า จะไม่ทันการ
เพราะหลายประเทศ ทะยอยอพยพ พลเมืองของตนเอง เช่น สหรัฐฯ ออกจากอินเดียแล้ว
SCG ส่งเตียงกระดาษ 200 เตียง ไปให้สถานทูตไทย มอบให้ อินเดีย ด้วย
ด้านสายการบิน อินเดีย ยกเลิก flight บินส่งคนไทย กลับเมืองไทย เพราะจำนวนผู้โดยสารน้อย แต่ให้ไปกลับ รวมกับ flight วันที่15,22 พ.ค.เลย

มีรายงานจาก ทอ. ว่า ได้รับการประสานจาก กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ ทอ.จัดเครื่องบินไปรับ จนท.สถานทูตไทยอินเดีย 2คน ที่ ป่วยโควิดฯ อาการหนัก. และ นักเรียนไทยในอืนเดีย อีก1 คน ที่ติดเชื้อด้วย

โดย ทอ.จะส่งเครื่องบิน Airbus A320 บินไปรับ เช้าวันเสาร์1 พ.ค.นี้ ใช้เวลาบินราว 3ชั่วโมงครึ่ง แล้วจะกลับทันที เพื้อนำตัวผู้ป่วยส่ง รพ.

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนธุรการ และการประสานงาน เพื่อทำการบิน

นอกจากนี้ SCG ยังมอบเตียงกระดาษแข็ง 200 เตียง ให้ ทอ. นำไปให้สถานทูตไทย มอบให้อืนเดีย ที่มีผู้ป่วยทจำนวนมากด้วย
.
นอกจากนี้. สถานทูตไทยในกรุงนิวเดลี อินเดีย แจ้งประกาศ – ยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

1. โดยที่มีจำนวนคนไทยลงทะเบียนกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่สายการบิน Air India กำหนด จึงทำให้สายการบิน Air India ไม่เปิดรับผู้โดยสารเที่ยวบินเส้นทางกรุงนิวเดลี – กรุงเทพมหานคร ในวันดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับกับเที่ยวบินวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทยแล้วกับเที่ยวบินวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สามารถเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินวันที่ 15 หรือ 22 พฤษภาคม 2564 ได้

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงอำนวยความสะดวกสำหรับเที่ยวบินวันที่ 15 และ 22 พฤษภาคม 2564 โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นเที่ยวบินที่ได้รับโควตาการกักตัวในสถานกักกันตัวของรัฐ (State Quarantine) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเที่ยวบินวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้รับโควตาการกักตัวใน State Quarantine ซึ่งผู้ที่จะเดินทางในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จะต้องเข้ารับการกักตัวที่สถานกักกันตัวของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

3. การจัดเที่ยวบินทุกเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย นโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจำนวนผู้ลงทะเบียน ซึ่งจะต้องมีจำนวนมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่สายการบิน Air India กำหนด จึงจะสามารถทำการบินได้

อย่างไร ก็ตาม ทอ.ได้เตรียมแผนอพยพคนไทยในอืนเดียกลับ หากรัฐบาลสั่งการ แต่ห่วง หากตัดสินใจช้า จะไม่ทันการ เพราะอินเดียอาจปิดประเทศ และมีปัญหาเรื่อง น่านฟ้า.และการบินลงจอด

ซึ่งตอนนี้หลายประเทศ ทะยอยอพยพพลเมืองของตนเอง เช่น สหรัฐฯ ออกจากอินเดียแล้ว

 

error: Content is protected !!