วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ส่งท้าย พลทหาร พลทหาร พล.ร.9 ที่จะปลดประจำการ 30 เม.ย.

ส่งท้าย พลทหาร
พลทหาร พล.ร.9
ที่จะปลดประจำการ 30 เม.ย.
และจิตอาสา ค่ายไทรโยค
ร่วมบริจาคโลหิต 105,000 ซีซี
มอบให้ “เหล่ากาชาด” จ.กาญจนบุรี”
.
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9
ร่วมกับ ค่ายฝึกไทรโยค ตรวจเยี่ยม กำลังพลจิตอาสา พลทหารที่จะปลดประจำการ 30 เม.ย.64 นี้ เเละกำลังพลของหน่วย จำนวน 306 นาย ร่วมบริจาคโลหิต ให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิต เเละเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตประกอบการรักษาทางการแพทย์ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อCovid -19
ที่ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 9 ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 105,000 ซีซี
error: Content is protected !!