วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“พลเอกหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร พร้อม อาร์ม “นถปภ.รอ.”

“พลเอกหญิง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”
ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร
พร้อม อาร์ม “นถปภ.รอ.”
และเครื่องหมายทางทหาร
ที่ทรงผ่านการฝึกมาด้วยพระองค์เอง
ทรงเข้าเฝ้าฯ “ในหลวง-พระราชินี”
รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย และ เรือนจำ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราโชวาท ผ่าน ระบบอิเลคทรอนิกส์ พระราชทานกำลังใจ
“เจ้าคุณพระ”
“องคมนตรี ไพบูลย์-เฉลิมชัย” เข้าเฝ้าฯ
.
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ เสด็จออก พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร ตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์” (นถปภ.รอ.)
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงนำนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เข้าเฝ้าฯด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่าย และ สำหรับใช้ในเรือนจำ
โดย ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 118,547,200 บาท แบ่งเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย จำนวน 102,691,400 บาท และสำหรับเรือนจำ จำนวน 15,855,800 บาท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอนั้น ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย พยาบาลประจำเรือนจำ และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำ 4 แห่ง จากทั้งหมด 19 แห่งของเรือนจำเป้าหมายในการดำเนินงานระยะที่ 2
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงพระราชทานกำลังใจ
:ข่าวราชสำนัก ThaiPbs
error: Content is protected !!