วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

Combined ARMY Force เตรียมพร้อม ฝึกภาคสนาม Cobra Gold 21

28 เม.ย. 2021
233
พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รอง ผบ.พล.ร.5 เป็นผู้แทนของ กองกำลังทางบก(CARFOR : Combined ARMY Force ในการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ผ่านทาง VTC จาก บก.กกล.เทพสตรี ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ 3 เหล่าทัพ และสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมการฝึกภาคสนามการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 21 (FPC FTX) ในเดือน สิงหาคม 2564
error: Content is protected !!