วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารเรือ 4 พื้นที่ ทั้ง เจ้าพระยา-สัตหีบ-อ่าวไทย-อันดามัน ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้ สภากาชาดไทย

28 เม.ย. 2021
129
ทหารเรือ 4 พื้นที่
ทั้ง เจ้าพระยา-สัตหีบ-อ่าวไทย-อันดามัน
ร่วมใจบริจาคโลหิต
ให้ สภากาชาดไทย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
“รองเสธ.บู” พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รอง เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ
หลังจากที่ สภากาชาดไทย มีปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ เพราะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปบริจาคโลหิต
กองทัพเรือจึง จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ใน ทั้ง 4 พื้นที่ คือ
– พื้นที่กรุงเทพฯ จัดบริจาคโลหิตที่ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ
– พื้นที่สัตหีบ จัดบริจาคโลหิตที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
– พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดบริจาคโลหิต ที่ทัพเรือภาคที่ 2
– พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดบริจาคโลหิต ที่ทัพเรือภาคที่ 3
โดยมียอดรวมในการบริจาคในวันนี้ จำนวน 132,350 มิลลิลิตร
กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ก.พ.64 มีกำลังพลของกองทัพเรือร่วมบริจาคโลหิตจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 11,400 นาย โดยมีปริมาณโลหิตสะสมจนถึงปัจจุบันจำนวน 4,535,710 มิลลิลิตร ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปถึงวันที่ 30 ก.ค.64
error: Content is protected !!