วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ลุงป้อม”ประชุมตามผล การดำเนินการตรวจ โควิดฯ เชิงรุกให้แก่ แรงงานกลุ่มเสี่ยง

“ลุงป้อม” หวาน เลย!!
ไปเยี่ยม กระทรวงแรงงาน
ติด สติ๊กเกอร์คัดครอง โควิดฯ รูปหัวใจสีชมพู ให้
ประชุมร่วม “สุชาติ-อ.แหม่ม”
เร่งช่วยแรงงาน 5 จ.กลุ่มเสี่ยงสูง สั่งตั้ง รพ.เด็กติดโควิคฯ
ช่วยเหลือ ผู้ประกันตน คนว่างงาน จากผลกระทบโควิดฯ
มอบเงินเยียวยาเพิ่มเติม
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ได้ไปตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผล การดำเนินการตรวจ โควิดฯ เชิงรุกให้แก่ แรงงานกลุ่มเสี่ยง
โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน. และ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ร่วมประชุม และ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ ก.แรงงาน ตามมาตรการป้องกัน เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือแรงงาน และสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากโควิดฯ
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ก.แรงงาน ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน อย่างถ้วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานทุกกลุ่ม และผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่สามารถประกอบอาชีพ ได้เป็นปกติ
ดังนั้น ก.แรงงาน. ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร ได้ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล อาทิ มาตรการการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ใน 5 จังหวัด ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กทม.,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี และเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ สธ. กำหนด อย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยง อย่างรวดเร็ว
โดยให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตน ที่อาจติดโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ โดยให้ประสาน การส่งตัวไปยัง Hospitel ต่อไป
นอกจากนั้น ยังขอให้ รง.เร่งช่วยเหลือคนทำงาน และ แรงงานนอกระบบ ที่อาจว่างงาน จากสถานการณ์ โควิด-19 เช่น พนักงาน Grab เป็นต้น รวมถึง การพัฒนาทักษะฝีมือในรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้ กำชับ ก.แรงงาน. ประสานความร่วมมือ กับ พม.ให้เร่งสร้าง รพ.รองรับเด็ก ที่ติดโควิด-19 เพิ่มเติม ด้วย
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม พร้อมขอบคุณผู้บริหาร และข้าราชการของ ก.แรงงาน. ทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือแรงงาน ที่ผ่านมา
และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกลุ่มแรงงาน ได้มีความระมัดระวังตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย ภายใต้มาตรการของ สธ.
ทั้งนี้รัฐบาลมีความจริงใจ ที่จะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมยืนยัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด
ภายหลังการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบ “เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ” ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มเติม ให้แก่ ตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,161 คน เป็นเงิน 21,465,350 บาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลูกจ้าง
error: Content is protected !!