วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“ศ. ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ” พระราชทาน กำลังใจ และ ขอขอบใจ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ กองทัพอากาศ

“ศ. ดร.เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ”
พระราชทาน กำลังใจ
และ ขอขอบใจ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
กองทัพอากาศ
หลัง รพ.ภูมิพลฯ-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ดอนเมือง สนามกีฬาจันทรุเบกษา
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และขยายวงกว้างไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
กระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการให้เหล่าทัพจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาล ต่าง ๆ กองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงร่วมมือกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขึ้น บริเวณพื้นที่ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2 (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)
ซึ่งมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ในการดูแลผู้ติดเชื้อ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงทราบถึงภารกิจในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) และทรงมีความห่วงใย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ ที่จะต้องเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไป
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ “แนวหน้า” ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทุกคน ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในครั้งนี้อีกด้วย
:กองทัพอากาศ
66
error: Content is protected !!