เตรียมรับ ทหารใหม่ ผลัด1/2564

27 เม.ย. 2021
203
เตรียมรับ ทหารใหม่ ผลัด1/2564
พล.ร.11 เตรียมหน่วยรอรับ “ทหารใหม่”รายงานตัว ทั้งพื้นที่ กักตัว14วัน
กลุ่มเฝ้าระวัง Unit Quaranteen Area
และกองร้อย โรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้ำ
ตามกำหนดเดิม1 พ.ค.นี้ตามมติสภากลาโหม
ยังไม่มีคำสั่งเลื่อน
“รองกอล์ฟ” พันเอก สราวุธ ไชยสิทธิ์ รอง ผบ.พล.ร.11 ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ให้ ตรวจความพร้อม ในการเตรียมการรับ ทหารกองประจำการ ผลัด1/2564 ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของกองทัพบก ที่ ร.112 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย
โดยมี ผบ.ร.112 ,เเละ ผบ.นขต.ระดับกองพัน ในพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรทางการเเพทย์ของ รพ. เกาะจันทร์ ร่วมคณะในการตรวจความพร้อม เเละให้คำเเนะนำ
โดยมี มาตรการการเคลื่อนย้าย และคัดกรองทหารกองประจำการ จาก มทบ.12 เเละมทบ.14 มายังหน่วยฝึกฯ
การเตรียมความพร้อม สำหรับพื้นที่ควบคุมกลุ่มเฝ้าระวัง (Unit Quaranteen Area)
มาตรการป้องกันอันตราย อันเกิดจาก
โรคลมร้อน
เเผนเผชิญเหตุ ในกรณีมีผู้ป่วย , การรักษาพยาบาล เเละการส่งกลับตามสายเเพทย์
การเตรียมความพร้อมของโรงนอน ห้องอบรม ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเลี้ยง เเละสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการเตรียมการที่สำคัญอื่นๆทางธุรการ
ทั้งนี้ พันเอก สราวุธ ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยยึดถือ นโยบาย,คำสั่งของกองทัพบก กรมยุทธศึกษาทบ., ศบค.ทบ. เเละสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
รวมทั้ง ข้อห่วงใยต่างๆ ในการปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่กำลังพลทุกระดับ เเละบังเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการฝึกตามมาตรฐานของกองทัพบก
error: Content is protected !!