วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ผบ.ทบ. สั่งระดมรถทหาร 103 คัน สนับสนุน “ศูนย์เอราวัณ-ศูนย์นเรนทร-ศูนย์แรกรับผู้ป่วยฯ” เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อใน กทม-ปริมณฑล

ผบ.ทบ. สั่งระดมรถทหาร 103 คัน
สนับสนุน “ศูนย์เอราวัณ-ศูนย์นเรนทร-ศูนย์แรกรับผู้ป่วยฯ”
เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อใน กทม-ปริมณฑล
ตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายฯ ทบ.
มอบ ทัพภาค1-กรมขนส่งทบ.-นปอ. เป็นกำลังหลัก
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก เปิดเผยว่า
จากการที่ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี/รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้เหล่าทัพเข้าสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)ได้บูรณาการยานพาหนะจากเหล่าทัพพร้อมพลขับ จัดตั้ง“ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ศปม.”ขึ้น
ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบก ได้ส่งยานพาหนะเข้าร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ฯแล้วตั้งแต่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมนำทรัพยากรของกองทัพบกที่มีอยู่มาใช้ในการสนับสนุนและดูแลประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 และได้สั่งการให้จัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินตามความเหมาะสม
โดยมอบให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก บูรณาการศักยภาพด้านการขนส่งและการบริหารจัดการด้านการเคลื่อนย้ายของกองทัพบก ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
โดยกองทัพบกได้จัดยานพาหนะ 103 คัน เป็นรถโดยสารขนาดเล็กจำนวน 35 คัน และรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก (ปิ๊กอัพ) จำนวน 68 คัน พร้อมกำลังพลประจำรถที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ
และมอบให้กองทัพภาคที่ 1, กรมการขนส่งทหารบก, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก รับผิดชอบดำเนินการในลักษณะประสานการปฏิบัติกับศูนย์เอราวัณ, ศูนย์นเรนทร และศูนย์แรกรับผู้ป่วย
โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (27 เม.ย.64)
สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในครั้งนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เข้ามาทำความสะอาดเพื่อให้ปลอดเชื้อ พร้อมออกปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ได้มีการตรวจความพร้อมของยานพาหนะและกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 เพื่อให้การปฏิบัติดูแลผู้ติดเชื้อในเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบกและ ศปม. กำหนด
error: Content is protected !!