วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ตู้ปันสุข”รีเทิร์น

26 เม.ย. 2021
129
“ตู้ปันสุข”รีเทิร์น
ค่ายรัตนพล ตั้งตู้ปันสุข
หน้าร้าน “ภัทรพัฒน์”
นำพืชผัก จาก “ทหารพันธ์ุดี”
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
มาแบ่งปันให้ประชาชน
ลดค่าใช้จ่าย ในยุคโควิดฯ
“พล.พัฒนา4”เตรียม ส่ง”รถปันสุข”
ออกแจกจ่าย ผลิตผลการเกษตร
ข้าวสาร ของกินสำเร็จรูป เครื่องปรุง
ตามชุมชน-ริมถนน สงขลา
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล พัฒนา4 ตั้ง ตู้ปันสุข ของ กองพลพัฒนาที่4 ค่ายรัตนพล สงขลา.ที่ ร้าน PatPat ภัทรพัฒน์ หน้าค่ายรัตนพล ที่ เต็มไปด้วย ผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ของฟาร์มฯ และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง. รวมทั้ง ข้าวสาร ของกินสำเร็จรูป เครื่องปรุง ผลิตผลทางการเกษตร ที่ ผลิตได้เองทั้งหมดในค่าย และจะมี “รถปันสุข” ออกไปแจกจ่ายให้ประชาขน ที่ยากไร้ ด้วย
error: Content is protected !!