วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“COVID-19 ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งของประเทศ และมวลมนุษยชาติ กองทัพบกพร้อมเสียสละ

“COVID-19 ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งของประเทศ และมวลมนุษยชาติ
กองทัพบกพร้อมเสียสละ
และนำศักยภาพที่มี มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน
ดูแลกำลังพลให้มีความแข็งแรง
และกองทัพบก จะดำเนินการทุกอย่าง
และสนับสนุนอย่างเต็มที่
เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นสภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ไปได้ อย่างดีที่สุด”
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าว 26 เมษายน 2564
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "รียและประชาชน องทพบ ROYAL THAI ทองทัพบก องทัพบr கதமம ทัพบก "กองทัพบกจะทำทุกอย่าง และสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศผ่านพ้น สุภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ไปให้ได้ อย่างดีที่สุด""
error: Content is protected !!