ทีมโฆษกทบ.แถลงผ่าน Group Line Video Call พร้อมเปลี่ยน backdropใหม่

26 เม.ย. 2021
98
ทีมโฆษกทบ.แถลงผ่าน Group Line Video Call พร้อมเปลี่ยน backdropใหม่
ร่วมสมัย “กองทัพบก Corona Virus CoViD19 Prevention”
เหตุ สัปดาห์นี้ ทบ.งดสื่อเข้าบก.ทบ. เพื่อทำความสะอาด และเป็นสัปดาห์สุดท้าย
Work from Home
เผย “บิ๊กบี้” ชี้ โควิดฯเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งของประเทศและมวลมนุษยชาติ กองทัพบก พร้อมเสียสละ
ยัน จะทำทุกอย่าง สนับสนุนเต็มที่ ให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิดฯ
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก และทีมโฆษกทบ.
แถลงข่าวใช้ backdrop
ร่วมสมัย “กองทัพบก Corona Virus CoViD19 Prevention” ผ่าน Group Line Video Call ที่ สลก.ทบ.เนื่องจากสัปดาห์นี้ ทบ.งดสื่อเข้าบก.ทบ. เพราะเป็นสัปดาห์สุดท้าย Work from Home และเพื่อทำความสะอาด ก่อนกลับมาทำงานปกติ หากไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ที่มาทำงานวันแรกที่ บก.ทบ.หลังกักตัว ได้ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ติดตามสถานการณ์ COVID-19 และการเตรียมความพร้อมของกองทัพบก ในการสนับสนุนรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์
ทีมโฆษกกองทัพบก มาชี้แจงสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง นโยบายสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก โดยการแถลงข่าวในวันนี้มีการปรับรูปแบบเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้การสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่านระบบออนไลน์
โดยในช่วงต้นจะเป็นการแถลงข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก จากนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในห้วงปัจจุบัน ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพบกในการสนับสนุนและช่วยเหลือทุกภาคส่วนประคับประคองและคลี่คลายสถานการณ์ ทั้งการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลและ
การช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะการเตรียมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อ
พร้อมขอบคุณทุกหน่วยทหารที่ให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้ง สถานที่ กำลังพล การบริหารจัดการ
และ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเพิ่มเติมในศักยภาพด้านต่าง ๆ และทรัพยากรที่กองทัพบกมีอยู่เพิ่มเติม ระบบการติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสารทางทหาร การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ เตียงสนาม เต้นท์สนาม อาคารโรงเรือน สโมสร อาคาร อเนกประสงค์ ที่มีอยู่ในหน่วยทหาร เพื่อการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อหรือสังเกตอาการ, การพิจารณานำรถยนต์ทหารที่ประจำการอยู่มาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นรถส่งป่วย
รวมทั้งการใช้ศักยภาพของศูนย์การขนส่งและเคลื่อนย้ายกองทัพบก, การเตรียมบุคลากรและกำลังสำรองที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเสริมงานการดูแลช่วยเหลือประชาชน เช่น กำลังพลที่มีความรู้ด้านการแพทย์, นักเรียนแพทย์ทหาร, นักเรียนพยาบาล, นักศึกษาวิชาทหาร, จิตอาสา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนและนำไปใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการประสานงานต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ให้หน่วยทหารเตรียมรถครัวสนาม พร้อมส่งไปช่วยเหลือในโรงพยาบาลสนามหากได้รับการร้องขอ ในส่วนของหน่วยทหารและกำลังพลของกองทัพบก ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.และ กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งการปรับการปฏิบัติงาน และกิจกรรม กำชับให้กำลังพลดูแลตนเอง เข้มงวดการเข้า – ออก หน่วยทหาร งดกิจกรรมเสี่ยง งดการสังสรรค์เป็นกลุ่ม การเตรียมปรับการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคในระดับหน่วย
โดยเฉพาะการรับรายงานตัวเข้าศึกษาของนักเรียนนายสิบทหารบกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า และ การเตรียมการรับทหารกองประจำการผลัด 1/64 
พลเอก ณรงค์พันธ์ ระบุว่า สถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งของประเทศและมวลมนุษยชาติ กองทัพบกพร้อมเสียสละ และนำศักยภาพที่มีมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ เป็นที่พึ่งของประชาชน ดูแลกำลังพลให้มีความแข็งแรง และกองทัพบกจะดำเนินการทุกอย่าง และสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นสภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ไปได้อย่างดีที่สุด
error: Content is protected !!