วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

2,248 พลทหาร กองประจำการ สอบผ่าน ได้เป็นนักเรียนนายสิบ มากกว่าปีที่แล้ว2เท่า

2,248 พลทหาร กองประจำการ
สอบผ่าน ได้เป็นนักเรียนนายสิบ
มากกว่าปีที่แล้ว2เท่า
ชี้ เป็นผลสำเร็จ
จากนโยบายให้โอกาส
ต่อยอด สู่การเป็นทหาร
“บิ๊กบี้”เตรียมมอบรางวัล หน่วยมี่สอบได้มากสุด
พ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 ผลปรากฏว่า มีทหารกองประจำการได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,588 นาย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า จากปีที่ผ่านมา
โดยมีหน่วยทหารที่มีทหารกองประจำการผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับต้นๆ ซึ่ง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายมอบรางวัลให้กับหน่วยทีมีทหารกองประจำการสอบได้เป็นลำดับต้นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยที่ได้ทุ่มเท พัฒนา ทหารกองประจำการตามนโยบายของกองทัพบก และเป็นหน่วยตัวอย่างในการดูแลและส่งเสริม
นอกจากนี้ กองทัพบกยังได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โดยมีทหารกองประจำการ 660 นาย ที่ผ่านการคัดเลือก ทำให้ภาพรวมในปีนี้ทหาร กองประจำการทั้งสิ้น 2,248 นาย ได้ผ่านเข้ารับราชการทหารเป็นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก
ทหารกองประจำการของกองทัพบก 2,248 นาย ในวันนี้ จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ความสำเร็จบนเส้นทางสู่ทหารอาชีพในเรื่องนี้ เป็นผลจากนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งส่งเสริมและให้โอกาสทหารกองประจำการได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน
โดยเฉพาะกองทัพบกได้บ่มเพาะและเสริมสร้างผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร มีคุณสมบัติและทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้เข้ารับราชการทหาร
จากนโยบายนี้ หน่วยทหารได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มโควตารับทหารกองประจำการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ สูงถึง 80%, การให้คะแนนเพิ่มพิเศษ 10-15% ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบก, การส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนนายสิบ การพัฒนาระบบการตรวจเลือก เปิดรับสมัครทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอเป็นกรณีพิเศษด้วยแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก
นอกจากนี้หน่วยทหารกองทัพบกได้เสริมสร้างด้านคุณวุฒิและคุณสมบัติให้ทหารกองประจำการมีความพร้อม เสริมความรู้วิชาการ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแกร่ง ด้วยการออกกำลังกายตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา จัดติวเข้มก่อนสอบทั้งภาควิชาการและทดสอบร่างกาย แม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการสมัคร และการเดินทางไปสอบเตรียมความพร้อมให้ทหารกองประจำการทุกด้าน จนกระทั่งทหารกองประจำการได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบอย่างสมบูรณ์
กองทัพบกขอแสดงความยินดีกับทหารกองประจำการและ ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ได้ก้าวหน้าสู่การเป็นข้าราชการทหารอย่างเต็มภาคภูมิ และเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นทหารที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และข้อความ
error: Content is protected !!