วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ทบ. เผย ทหารเมียนมา ขอโทษ เหตุยิงเรือไทย ในแม่น้ำสาละวิน

ทบ. เผย ทหารเมียนมา ขอโทษ
เหตุยิงเรือไทย ในแม่น้ำสาละวิน
เพราะเข้าใจผิด เรียกให้จอด แล้วไม่จอด หวังซื้อยา -อาหาร
ไทย เตือนให้ระวัง ยึดข้อตกลงร่วม ที่จะต้องไม่มีปฏิบัติการทางทหาร หรือใช้อาวุธ
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองกำลังนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารเมียนมา
ที่รับผิดชอบพื้นที่ตรงข้าม บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยทันที จากการพูดคุยถึงข่าวที่เกิดขึ้น
ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของการเข้าใจผิด โดยทางเมียนมายอมรับว่ากำลังพลของตนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเรือขนสินค้า ได้ทำการส่งสัญญาณ ขอให้เรือจอดเทียบท่า เพื่อขอซื้อเวชภัณฑ์และอาหาร มิได้มีเจตนาในทางลบ พร้อมกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้พูดคุยให้ระมัดระวังและ
ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมที่ได้กำหนดไว้มาก่อนหน้าแล้ว โดยเฉพาะจะต้องไม่มีปฏิบัติการทางทหาร หรือใช้อาวุธที่อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกหรือการดำเนินชีวิตของประชาชน และการค้าขายชายแดนตามลำน้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแนวเขตแดน(ลำน้ำกลาง)
ทั้งนี้ในปัจจุบันการสัญจรและค้าขายในบริเวณแม่น้ำสาละวินยังคงดำเนินไปตามปกติ
จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก มีความอ่อนไหว ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพบกได้บูรณาการดูแลพื้นที่และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน, การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย, การแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยยึดตามนโยบายของรัฐบาล ศบค. ภายใต้กลไกคณะกรรมการชายแดนในระดับต่าง ๆ ร่วมแก้ไขและคลี่คลายในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น
error: Content is protected !!