วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ทัพอากาศ ไทย-ออสเตรเลีย เตรียมฝึกผสม ออนไลน์ THAI BOOMERANG 21

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ทัพอากาศ ไทย-ออสเตรเลีย
เตรียมฝึกผสม ออนไลน์
THAI BOOMERANG 21
16-21พค.นี้ จากกองบิน1 โคราช
ปรับรูปแบบฝึกแบบ Table Top Exercise
ฝึกจำลองการยุทธทางอากาศ
ผ่านVTC
“ผอ.Neon”นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Lieutenant colonel Nicholas Beumer รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ Squadron Leader Brett Cummings หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย ได้ประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) และร่วมลงนามข้อตกลงการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ร่วมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีนี้ จะเปลี่ยนรูปแบบการฝึก เป็นการฝึกแบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการฝึกจำลองการยุทธทางอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC)
ซึ่งจะเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์สมมุติที่กำหนดขึ้น ให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝึก ซึ่งในปีนี้ จะทำการฝึกในระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564 ที่ กองบิน 1จังหวัดนครราชสีมา
:กองทัพอากาศ
error: Content is protected !!