วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ทบ.เผย “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงมีรับสั่งให้ นักเรียนนายร้อยจปร. จิตอาสา ที่ร่างกายพร้อม เข้าบริจาคโลหิต สำรองให้สภากาชาดไทย ไว้รักษาประชาชนช่วงโควิดฯ

ทบ.เผย “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
ทรงมีรับสั่งให้ นักเรียนนายร้อยจปร. จิตอาสา ที่ร่างกายพร้อม เข้าบริจาคโลหิต
สำรองให้สภากาชาดไทย
ไว้รักษาประชาชนช่วงโควิดฯ
206 นายร้อยจปร.ชั้นปี 1 บริจาคโลหิต รวม 70,200 ซีซี.
เผย ทบ.บริจาคโลหิต ตั้งแต่มค.64 -ปัจจุบัน รวม 34,023นาย ได้โลหิต13,237,790 มิลลิลิตร
470 นักเรียนนายสิบทหารบก -จิตอาสา เตรียมบริจาค สัปดาห์นี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีรับสั่งให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอลเกล้า นำนักเรียนนายร้อย จิตอาสาที่ร่างกายมีความพร้อม เข้าบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ที่มีความจำเป็น
เป็นกรณีเร่งด่วน
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบถึงการสำรองโลหิตของสภากาชาดไทย ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาพยาบาล
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีรับสั่งให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอลเกล้า นำนักเรียนนายร้อย จิตอาสาที่ร่างกายมีความพร้อม เข้าบริจาคโลหิต เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทย
โดยในวันนี้(25 เมษายน 2564) หน่วยบริการเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตฯ
2 สภากาชาดไทย ได้เดินทางมารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
โดยมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จำนวน 206 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต และได้ปริมาณโลหิตจำนวน 70,200 ซีซี สำรองให้สภากาชาดไทย นำไปมอบให้สถานพยาบาลต่างๆเพื่อการรักษาผู้ป่วยเจ็บ
ที่ผ่านมา กองทัพบก ได้มอบหมายให้ หน่วยทหารนำกำลังพลจิตอาสาและครอบครัวที่มีความพร้อม เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับ ศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัด ตามโครงการ “ทบ.บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” ตั้งแต่เดือนมกราคม2564 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 34,023นาย
โดยมีการประสานการบริจาคโลหิตกับสถานพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำรายชื่อและวงรอบในการบริจาค ได้ปริมาณโลหิตเป็นคลังสำรองแล้วรวม 13,237,790 มิลลิลิตร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าระหว่าง 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 กองทัพบกโดยโรงเรียนนายสิบทหารบก จะนำนักเรียนนายสิบทหารบกและกำลังพลจิตอาสา จำนวน 470 นาย ร่วมบริจาคโลหิต โดยมี สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ มารับบริจาค ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก จ.ประจวบคีรีขันธ์
error: Content is protected !!