วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

กองทัพ เตรียมรถ พยาบาล-ปิคอัพ กว่า70คัน พร้อม สนับสนุน”ศูนย์เอราวัณ” รับผู้ป่วยโควิดฯส่ง รพ.

กองทัพ เตรียมรถ พยาบาล-ปิคอัพ
กว่า70คัน พร้อม
สนับสนุน”ศูนย์เอราวัณ” รับผู้ป่วยโควิดฯส่งรพ.
“บิ๊กช้าง” กำกับดูแล”ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด19 ศปม.”
“บิ๊กแก้ว”ชี้ เป็นโอกาสให้ทหาร ช่วยประชาชน
ถือเป็นผู้เสียสละ
สั่งจัดอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีห้องพักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างรอ
.
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ตรวจเยี่ยม “ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง “โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(หน.ศปม.) ต้อนรับ ที่กรมยุทธบริการทหาร ย่านวงศ์สว่าง
ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ผอ.ศบค.)ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) บูรณาการการใช้ยานพาหนะของกองทัพเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้กำกับดูแล
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งหน่วยปฎิบัติเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน ดังนี้
1. ส่วนกองอำนวยการ จัดจาก กรมยุทธบริการทหาร
2. ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัดยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ ประกอบด้วย
– จัดยานพาหนะที่ใช้พร้อมใช้งานทันที จำนวน 31 คัน โดยจัดจาก กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 15 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน โดยได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ มาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ซึ่งในปัจจุบันยังคงดำรงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกวัน
– จัดเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 คัน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 10 คัน กองทัพบก จำนวน 5 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และ กองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เป็นประจำทุกวัน
– จัดยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) ไว้อีก จำนวน 16 คัน โดยจัดจากกองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน
– จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 4 คัน
– จัดกำลังพล จากสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วมส่วนสนับสนุน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ศปม. ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ตามที่กำหนด
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการ และผู้รับบริการต่างเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเดือดร้อน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน
รวมทั้งได้สั่งการให้ศูนย์ บริหารจัดการดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายซึ่งถือเป็นผู้เสียสละ โดยการสนับสนุนอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ตลอดจนการจัดให้มีห้องพักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความสะดวกตามความเหมาะสมต่อไป
error: Content is protected !!