วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“ผบ.สูงสุด” ถวายบังคม
บวงสรวง น้อมรำลึก
คล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เช้าวันนี้ 25 เมษายน 2564 เวลา0625 น. …
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
โดยมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะ ระหว่างการเดินทัพ
ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต ณ เมืองหาง ขณะพระชนมายุได้ 50พรรษา
กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และตระหนัก สำนึกในเกียรติภูมิของชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณประโยชน์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการปกป้องราชอาณาจักรไทยอันเป็นมาตุภูมิให้มั่นคงยืนยงตลอดไป
error: Content is protected !!