ทบ.ไม่เลื่อน! ทหารเกณฑ์ เข้าค่าย รายงานตัว 1 พค.นี้ตามเดิม

ทบ.ไม่เลื่อน!
ทหารเกณฑ์ เข้าค่าย รายงานตัว
1 พค.นี้ตามเดิม
หลังมีกระแสข่าว จะเลื่อนเป็น 1 มิ.ย.
เพราะโควิดฯ
ยัน ทบ.ทุกหน่วย เตรียมมาตรการรองรับ ทีรัดกุม ตามแนวทาง ศบค.19 ทบ.
เตรียมพร้อมที่รองรับ หาก ทหารเกณฑ์ติดเชื้อฯมา และพื้นที่กักตัว
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ.ทบ./ผอ.ศบค.19 ทบ.และโฆษก ทบ. กล่าวถึง กระแสข่าว กำหนดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2564 รายงานตัวเข้ายังหน่วยต่างๆ จาก 1 พค.2564 เป็น1 มิ.ย.2564 ว่า จากการตรวจสอบเบิ้องต้น ยังคงยืนยัน การรายงานตัว ตามกำหนดเดิม 1 พค.นี้
“ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2564 เข้ารายงานตามปกติ”
ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กองทัพบก( ศบค.19 ทบ )ได้ออกมาตรการในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการรับ “ทหารใหม่”ที่จะเข้ามาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้
ก็มีมาตรการในการดำเนินการอย่างรัดกุมในทุกๆเรื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเรียบร้อย ที่สุด
ขณะที่ เพจ Smart Soldier Strong Army ของทบ. ระบุถึง ขั้นตอน ในการรับรายงานตัว ของทุกหน่วย ตามมาตรการต่างๆ อย่าฝเคร่งครัด
1) ขั้นตอนการรายงานตัว ณ เขต/อำเภอ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ด้านธุรการ ในห้วงปลาย เม.ย. นี้ ให้สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ ตรวจคัดกรองทหารกองเกินทุกนาย บันทึกอุณหภูมิร่างกาย จัดสถานที่รายงานตัวให้มีความเหมาะสมและโปร่งโล่ง ให้มีอากาศถ่ายเทใหลเวียนได้สะดวก
โดยหากตรวจพบทหารกองเกินมีอุณหภูมิร่างกายไม่ปกติ ให้ดำเนินการจดบันทึกข้อมูลบุคคลและส่งตัวไปยัง รพ.ของรัฐเพื่อพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของทหารกองเกินว่าติดเชื้อไวรัสฯ หรือถูกกำหนดให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีเอกสาร/หลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการ ให้เร่งดำเนินการจำหน่ายทหารกองเกินรายนั้นเพื่อให้ทำการรักษา/หรือกักตัวให้ครบ 14 วันก่อน
ทั้งนี้ เมื่อรักษาหายแล้ว หรือพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้นั้นรายงานตัวเข้าหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด
2) สำหรับกรณีการนัดหมายในการส่งตัวเข้าหน่วยข้ามกองทัพภาค ให้ชี้แจงหรือนัดหมายในห้วงเย็นจากตำบลนัดหมาย (อำเภอ) ไปยังตำบลขึ้นทะเบียน (จังหวัด) และเริ่มออกเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อไปถึงที่หมายในห้วงเช้าของวันถัดไปเพื่อลดความคับคั่งในการใช้ห้องน้ำกับประชาชนทั่วไป ในสถานีบริการน้ำมันตลอดการพักระหว่างทาง
และเมื่อถึงปลายทางในเวลากลางวัน จะสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม รัดกุมและปลอดภัย
3) เน้นย้ำให้ทหารกองเกินทุกนายนำโทรศัพท์มาด้วยในวันเข้ากองประจำการ พร้อมโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
สำหรับทหารกองเกินหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปที่หน่วยงานสัสดีอำเภอ และสัสดีจังหวัดที่ทหารกองเกินผู้นั้นรายงานตัวได้ในวันเวลาทำการ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-2233259
ข้อมูล ขั้นตอนรายงานตัว :smartsoldiersstrongarmy
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ทหารเกณฑ์รายงานตัวไพค. ทบ.ไม่เลื่อน! ทบ. ไม่ เลื่อน แต่พร้อมรอรับ VNG"
error: Content is protected !!