วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“ผบ.ทอ.” ส่งเครื่องบิน ไปรับ ขรก.สถานทูตไทย ในกรุงนิวเดลี อินเดีย กลับมารักษาตัว ในไทย หลังติดโควิดฯ ไม่มีที่รักษา

“ผบ.ทอ.” ส่งเครื่องบิน
ไปรับ ขรก.สถานทูตไทย
ในกรุงนิวเดลี อินเดีย กลับมารักษาตัว ในไทย
หลังติดโควิดฯ ไม่มีที่รักษา
ชี้ ถือเป็น การพาคนไทยกลับบ้าน
ข้าราชการสถานทูต ถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พร้อม นำส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็น ให้สถานทูตไทย ที่อินเดีย
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินเดียที่มีการระบาดอย่างหนักและมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของประเทศมีแนวโน้มกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกินขีดความสามารถที่จะรับผู้ป่วยหนักเข้ารักษาได้ ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ มากกว่า 300,000 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 189,000 ราย
ซึ่งเบื้องต้นจากการประสานของกองทัพอากาศกับทางสถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี พบว่ามีข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย/กรุงนิวเดลีและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 มีอาการป่วยหนักไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ เนื่องจากจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและออกซิเจนมีไม่เพียงพอ
จากสถานการณ์นี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินของกองทัพอากาศพร้อมทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย/กรุงนิวเดลี และครอบครัว ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาที่ประเทศไทยแล้ว
โดยออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งภารกิจในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์วิกฤต ทั้งทางทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งกระบวนการรับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายหลังเดินทางมาถึงประเทศไทย ตามกระบวนการทางสาธารณสุข
ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย และขาดแคลนในประเทศอินเดีย ไปมอบให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย/กรุงนิวเดลี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วย
ผมขอเรียนให้ทราบว่าข้าราชการที่ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูต ถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีส่วนช่วยรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่ประเทศอินเดียที่มีข้อจำกัดการรักษาพยาบาล เราอยากจะพาเขากลับบ้าน กลับมาบ้านเราที่มีสถานพยาบาลพร้อมให้การดูแลรักษาที่อบอุ่นและปลอดภัย”
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "BEABNASA ทอ.ส่งเครื่องบิน ทอ. ไปรับ ขรก.สถานทูต แอร์โ์ล สุดธัารรุณ ไทย ในอินเดีย กลับมา รักษา ษา ในไทย หลังรพ.เต็ม เต็ม"
error: Content is protected !!