กระทรวงกลาโหม ระดมเสริมรับมือสถานการณ์ COVID-19 เร่งปรับ SQ 7 แห่ง เป็น Hospitel พร้อมใช้ต้น พ.ค.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เสาร์ 24 เม.ย. 64 : 0930 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ ปล.กห. ได้เรียกประชุม นขต.กห. เหล่าทัพ กอ.รมน.และ ตร. ผ่านระบบทางไกล ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อเร่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สธ.รับมือกับสถานการณ์ COVID-19
พล.อ.ชัยชาญ’ ได้กำชับทุกเหล่าทัพ ขอให้เร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นรม.และรมว.กห. ที่สั่งการให้เร่งระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าไปเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สธ.รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปัจจุบัน มีผู้ป่วยติดเชื้อและรอรับการรักษามากขึ้น
โดยขอให้เร่งจัดทำห้องผู้ป่วยหนัก ( ICU ) และขยายความสามารถของโรงพยาบาลทหาร พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่ในหน่วยทหารเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนหน่วยราชการในพื้นที่ จัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น โดยให้ประสานทำงานกับ สธ.ให้มีปริมาณเตียงเพียงพอ รองรับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละสัปดาห์ที่มีการประเมิน พร้อมทั้งให้จัดรถพยาบาลจาก รพ.ทหาร รวมการให้การสนับสนุน ศปก.ศบค.และศูนย์เอราวัณ รับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษา
รมช.กห.ยังได้กำชับ ขอให้เร่งแปรสภาพสถานกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( SQ ) ที่ กห.ดูแลอยู่รวม 22 แห่ง เป็นหอผู้ป่วย ( Hospitel ) รองรับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจาก รพ.โดยเร็ว โดยให้ประสานกับ สธ.และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทั้งนี้ให้ SQ ที่พร้อมแปรสภาพเป็น Hospitel แล้ว จำนวน 7 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 1,712 เตียง สามารถปฏิบัติงานได้ภายในต้น พ.ค.64 อย่างไรก็ตาม ขอให้ประสานกับ กต.และยังคงการบริหารจัดการ SQ ที่เหลืออยู่ให้มีเพียงพอกับปริมาณคนไทยในต่างประเทศที่ประสงค์เดินทางกลับต่อไป
นอกจากนี้ พล.อ.ชัยชาญ’ ยังได้ย้ำนโยบายของ นรม.และรมว.กห. ขอให้ทุกเหล่าทัพ พิจารณาจัดบุคลากรในสายงานแพทย์ที่ผ่านการอบรม เข้าไปช่วยเสริมการทำงานของ สธ.ในการรับสายด่วน 1668 เพื่อรองรับปริมาณการแจ้งและดูแลผู้ป่วยที่มีมากขึ้นด้วย พร้อมทั้งขอให้พิจารณาสนับสนุน กทม.เป็นการเร่งด่วน จัดตั้ง รพ.สนามในพื้นที่คลองเตย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการรักษาและการควบคุมโรคร่วมกันในภาพรวม
error: Content is protected !!