วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ.นทพ.-อธิบดีกรมป่าไม้” ขึ้นเขา ตรวจ พื้นที่โครงการหลวงเลอตอ แม่ระมาด จ.ตาก เร่งแก้ไขปัญหา และเดินหน้าโครงการ

“ผบ.นทพ.-อธิบดีกรมป่าไม้” ขึ้นเขา
ตรวจ พื้นที่โครงการหลวงเลอตอ แม่ระมาด จ.ตาก
เร่งแก้ไขปัญหา และเดินหน้าโครงการ
นทพ.-ทัพภาค3 ฝ่ายสนับสนุน
“บิ๊กแขก” พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทาง ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
โดยมี พลตรีสาธร ศิริยานนท์ เสธ.ทัพภาค3 และ ผอ.สนภ.3 นทพ.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ
พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ3 นทพ., นายบัญประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานร่วมกันและเสนอปัญหาข้อขัดข้องพร้อมแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุน
error: Content is protected !!