วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“บิ๊กตู่” ชี้ “โควิด” ถือเป็นภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ กองทัพต้องนำศักยภาพ-ความพร้อม

“บิ๊กตู่” ชี้ “โควิด”
ถือเป็นภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
กองทัพต้องนำศักยภาพ-ความพร้อม
ช่วยสนับสนุน”กระทรวงสาธารณสุข”
ขอ 10เรื่อง ช่วยดูแลประชาชน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวในที่ประชุมสภากลาโหม ออนไลน์ ว่า ปัญหาโรคระบาดจากโควิดฯ ปัจจุบัน ถือเป็นภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ ที่กองทัพต้องนำศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ เข้าไปช่วยสนับสนุนการทางาน ของกระทรวงสาธารณสุขและทุกส่วนราชการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ประชาชน มีความปลอดภัยและใช้ชีวิตตามมาตรการควบคุมที่กำหนด
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินปัจจุบัน การระดมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมี ความสาคัญยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหาในทุกมิติไปพร้อมกันตามความเร่งด่วน มีความสาคัญยิ่ง
พลเอกประยุทธ์.แสดงความขอบคุณการทำงานของทุกเหล่าทัพและตำรวจที่ผ่านมา ทั้งการ สนับสนุน ศบค.ดูแลความมั่นคงโดย ศปม.ต่อเนื่องที่ผ่านมา พร้อมกำชับให้ดำรงความต่อเนื่อง สนับสนุนดูแลประชาชน
ทั้งการคัดกรองคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่าน สถานกักควบคุมโรคแห่งรัฐ
การเตรียมการรองรับคนไทยจำนวนมาก ที่ทยอยเดินทางกลับจากมาเลเซีย
การเตรียมอพยพคนไทยเดินทางกลับจากเมียนมา หากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น
การสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จานวนมาก
การขยายขีดความสามารถของโรงพยาบาลทหาร ให้รองรับผู้ป่วยระดับแดงและเหลือง
การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ทาหน้าที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
การบริหารจัดการรถ เพื่อรับและส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
การช่วยกวดขันมาตรการควบคุมตามที่รัฐกาหนดในกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง
การบริหารจัดการวัคซีนให้กับกาลังทหารและตารวจที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่ม เสี่ยง
รวมทั้งการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ที่ยังอยู่ในสภาวะขาดแคลนในปัจจุบัน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!