วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

รถทหาร พร้อม!! ทุกภารกิจ”

รถทหาร พร้อม!!
ทุกภารกิจ”
พล.ร.9 จัดรถ และกำลังพล พร้อม เป็นAmbulance เคลื่อนที่ รับส่งผู้ป่วยโควิดฯ
ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ กระทรวงกลาโหม จัดรถยนต์และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย Covid-19 ไปยัง รพ.สนาม และ HOSPITEL
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.) ร.29, กองพลทหารราบที่9  เตรียมสนับสนุนรถยนต์ทหาร 8 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล กำลังพลจิตอาสาที่ผ่านการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 และ ชุด PPE พร้อมให้การสนับสนุน ทุกส่วนราชการในการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่ ของ กองทัพภาค1 ไปยัง รพ.สนาม และ HOSPITEL ตามนโยบายของรัฐบาล
error: Content is protected !!