วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ผบ.พล.ร.15” ตรวจ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

“ผบ.พล.ร.15”
ตรวจ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
หน่วย ร.152 พัน1 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมมาตรการรักษาความปลอดภัย และชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ที่ บก. ร.152 พัน1 อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 , พันโท เอกนฤน ปานบุญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ต้อนรับ
โดยได้รับเข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฎิบัติการที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาและแผนงาน การปฎิบัติการที่สำคัญในห้วงต่อไป พร้อมทั้งแผนการรักษาความปลอดภัยรอบหน่วย
สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ตามสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ทุกแนวทาง ทั้งการโจมตีโดยอาวุธวิถีโค้ง และการใช้กำลังเข้าตีต่อหน่วย
การซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้ เป็นไปตามนโยบายสั่งการ ของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เยี่ยมเยียนพบปะกำลังพล เน้นย้ำเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบหน่วย กำชับการจัดเวรยามรักษาการณ์ บริเวณหอคอยยกสูง ให้มีการฝึกยิงปืน เพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธให้แก่กำลังพล การปฎิบัติงานทางด้านการข่าว สถานการณ์ความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวน รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ปฎิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนเน้นย้ำให้กำลังพลปฎิบัติตน อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!