วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ กว่า 13 ล้านบาท ซื้อ นำ้ยาตรวจหาเชื้อพระราชทาน

“ในหลวง-พระราชินี”
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
กว่า 13 ล้านบาท
ซื้อ นำ้ยาตรวจหาเชื้อพระราชทาน
ให้ รพ. พระมงกุฏเกล้า-รพ.ภูมิพลฯ
ช่วยตรวจหาเชื้อให้ ประชาชน
.
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อนำ้ยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มูลค่า 13,910,000 บาท เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองเชื้อให้กับทั้งประชาชน และข้าราชการทหาร กลุ่มเสี่ยง หลังจากที่จำนวน ผู้ป่วย Covid 19 เพิ่มมากขึ้น จากการระบาดรอบที่ 3
error: Content is protected !!