วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค 4”เยี่ยม โรงพยาบาลสนาม แห่งแรก ของสงขลา

“แม่ทัพภาค 4”เยี่ยม
โรงพยาบาลสนาม แห่งแรก ของสงขลา
100เตียง
มอบ “พล พัฒนา4” ช่วยดูแล สนับสนุน
พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของพื้นที่จังหวัดสงขลา รองรับผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
ที่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่เปิดให้การรักษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 คน
โดยใช้อาคารเทพรักษา เป็นอาคาร 5 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยชุดแรกที่เข้ารักษาถูกส่งมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง 7 แห่ง และมีอาการปกติไม่รุนแรง
สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มีระบบความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูงสุด ผู้ป่วยจะต้องเดินตามเส้นสีแดงที่ขีดไว้เท่านั้น ชั้น 2 เป็นหอผู้ป่วยหญิง จำนวน 50 เตียง ชั้น 3 เป็นหอผู้ป่วยชายจำนวน 50 เตียง และชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติงานของทีมแพทย์สนาม และจะใช้เทคโนโลยีการดูแลรักษา เพื่อลดการสัมผัสระหว่างป่วยผู้กับบุคลากรทางการแพทย์
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ พูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังโรงพยาบาลสนาม
พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.กองพลพัฒนาที่ 4 จัดอุปกรณ์สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย และออกแบบการก่อสร้างหากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถประสานรับการสนับสนุนได้โดยตรง ก่อนมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันตนเอง
ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนและชุมชนโดยรอบ มั่นใจในความปลอดภัยในระบบและมาตรฐาน การดูแลของแพทย์จากโรงพยาบาลสนามว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดบ หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมให้การสนับสนุน ทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทุกพื้นที่ สามารถรองรับผู้ป่วย อย่างสุดกำลังความสามารถ
error: Content is protected !!