กอ.รมน. ยัน ‘นักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร’ ปกป้องสถาบันฯ ไม่เกี่ยว “กอ.รมน.”

21 เม.ย. 2021
121
กอ.รมน. ยัน ‘นักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร’
ปกป้องสถาบันฯ
ไม่เกี่ยว “กอ.รมน.”
หลังแอบอ้างใช้ สัญลักษณ์”กอ.รมน.” เป็นอาร์ม ติดชุดการ์ดชุดดำ
สั่ง กอ.รมน.ภาค-จังหวัด ตรวจสอบ เป็นมวลชน กอ.รมน. หรือไม่ ยันไม่มีนโยบายให้ มวลชน มาทำหน้าที่แบบนี้ แต่งตัวแบบนี้
ชี้ หาก พบกระทำผิด ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ โทษทั้งจำทั้งปรับ
.
.
หลังพบว่า มี “กลุ่มนักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร” ใช้ตรา กอ.รมน. มาทำอาร์มแขนขวา และระบุในเฟซบุ๊ก ว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ หรือการ์ดปกป้องสถาบัน นั้น
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น กอ.รมน. ขอยืนยันว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่มนี้ โดย กอ.รมน. ได้แจ้งไปทาง กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัด ให้ตรวจสอบว่ามี จนท. และ มวลชนไปเกี่ยวข้องหรือไม่
.
ทั้งนี้ หากพบว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีการนำตรา กอ.รมน. ไปแอบอ้าง โดยไม่ได้อนุญาต จะถูกดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 มาตรา 6 ที่ ห้ามบุคคลใช้เครื่องหมายราชการ เว้นได้รับอนุญาต ซึ่งคนฝ่าฝืนจะมีโทษตาม มาตรา 8 คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับเกิน 2,000 บาท
.
สำหรับ มวลชน กอ.รมน. มีบทบาทหน้าที่หลักๆ คือ นำข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกระจายไปพื้นที่ต่างๆ รวมพลังเทิดทูนสถาบัน และงานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น
ซึ่ง มวลชน กอ.รมน. จะไม่แต่งกายแบบกลุ่มนักรบองค์ดำ-สองคาบสมุทร ซึ่งขณะนี้ได้ให้ กอ.รมน.ภาคกับจังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบบุคคลกระทำผิด จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
error: Content is protected !!