วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

รู ที่ชายแดน

“แม่ทัพเกรียง” สั่ง อุดทุกรู ที่ชายแดน
พบแอบมุด ลอดแนวต้นไม้ เข้ามา
แม้มีตะแกรงลวดหนาม ก็ยังถูกทำลาย
เร่งสกัดกั้นแรงงานไทย ลักลอบกลับมา ไม่ผ่านคัดกรองโรค
หลังมาเลเซีย ผลักดันแรงงานต่างชาติออกนอกประเทศ เดทไลน์ 21 เมษายนนี้
ฝากชาวบ้าน เป็นหูตา อย่าให้ใครเอาเชื้อโควิดฯเข้ามา
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.กกล.เทพสตรี ร่วม ประชุมติดตามสถานการณ์ และแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ด่านตรวจคนเข้าเมือง และกองกำลังป้องกันชายแดน
เพื่อหารือและประสานการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมรองรับคนไทย กลับเข้าประเทศ หลังมาเลเซียขีดเส้นผลักดันชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองโดยผิดกฎหมาย ต้องเดินทางออกจากประเทศก่อนวันที่ 21 เมษายน นี้ เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ของเชื้อไวรัส covid 19 ในประเทศมาเลเซีย
พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับ คนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศตามแนวชายแดนทั้งถูกกฎหมายและช่องทางธรรมชาติก็ตาม ได้ประสานจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ติดชายแดนมาเลเซียให้มีมาตรการรับมือ ทั้งเรื่องของสถานที่สำหรับรองรับกลุ่มดังกล่าว
ทั้งยังได้สั่งการให้หน่วยกำลังทุกหน่วยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุข ปฏิบัติตามแผนมาตรการควบคุมโรค เช่นเดียวกับเมื่อระลอกแรกที่ผ่านมา ที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติร่วมด้วยช่วยกัน จนผ่านวิกฤติครั้งนั้นไปได้
ครั้งนี้ก็เช่นกันมันจะผ่านไปได้อีกครั้ง การดำเนินการต่าง ๆ ต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ สบค.ควบคุม
นอกจากนี้ ยังได้สั่งกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันตามแนวชายแดนให้เข้มงวดมาตรการดูแลสกัดกั้นการเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายของแรงงานคนไทยที่ไปทำงานยังมาเลเซีย จะต้องนำเข้ากระบวนการ Quarantine ป้องกันโรคโควิด-19 ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
แม่ทัพภาค4 ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะกลับมายังประเทศไทย ขอให้แจ้งผ่านเข้ามายังเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ยืนยันไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาผ่านช่องทางใด เจ้าหน้าที่พร้อมรับและดูแล แต่ต้องมีการคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น และหากประชาชนพบเห็นผู้ที่แอบลักลอบเข้ามายังหมู่บ้าน ชุมชน โดยไม่ผ่านการคัดกรองโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาในประเทศ
ในส่วนพื้นที่ฝั่งชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา นั้นพื้นที่แนวรั้วชายแดน ที่มีระยะทางยาว และมักพบว่ามีการลักลอบทำลายรั้วชายแดนอยู่บ่อยครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้สั่งการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ เพิ่มความเข้มลาดตระเวน ตรวจสอบ
หากพบรั้วถูกลักลอบตัดทำลาย ให้รีบซ่อมแซม สร้างเครื่องบอกเหตุโดยทันที และใช้ประโยชน์ด้านการข่าว ประสานการทำงานกับทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแล สกัดกั้นตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกับเป็นหูเป็นตา ดูแลบ้านของตนให้ปลอดภัย
ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ได้ทำการลาดตระเวนจัดตั้งจุดตรวจจุดสะกัดด้วยชุด ชป.จรยุทธ ทั้งแนวชายแดนทางบกและทางน้ำ ตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
error: Content is protected !!