วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความพร้อมรพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิค 19

 

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางไปยังกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้สถานที่โรงนอนของหน่วยฝึกทหารใหม่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับจังหวัดสงขลา รองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ 100 เตียง พร้อมกับนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัส

สำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งระบบความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างสูงสุด ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตามการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งพื้นที่ตามโซนที่ได้กำหนดไว้ เป็นอาคาร 2 ชั้น คือชั้นที่ 1 สำหรับหอผู้ป่วย จำนวน 40 เตียง และชั้น 2  เป็นหอผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานของทีมแพทย์สนาม และจะใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้พร้อมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!