วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ทหารพัฒนาฯ 42 “ ทำโครงการ เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง

20 เม.ย. 2021
68
“ผบ.ทหารพัฒนาฯ 42 “
ทำโครงการ เกษตรผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชาว บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
พร้อม มอบ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้ เกษตรกร ขยายผล ต่อยอด
.
พลเอก นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ได้อนุมัติให้ ผู้การรณชัย พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 จัดชุดพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ ม.4 บ.แคละ และม.8 บ.บาโย ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา จำนวน 21ครอบครัว ตามโครงการ เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
อีกทั้งสามารถ ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนได้อย่างเพียงพอและสามารถขยายผล ต่อยอดทางความรู้เพิ่มพูนทักษะให้ก้าวหน้าได้ผล
เป็นไปตาม นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อละ รมว.กลาโหม ที่ห่วงใยเกษตรกร ที่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ จึงสั่งการให้ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรตามโครงการแล้วเป็นที่เรียบร้อย ณ.ที่ตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 บ.กือมิ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีนายก ฯอบต.บาโร๊ะ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี
error: Content is protected !!