วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

พายุฤดูร้อน

19 เม.ย. 2021
55
พายุฤดูร้อน
กวาดเรียบ บ้านดอนหวาย อำนาจเจริญ
14หลัง
ทหารพัฒนา51
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
เข้าพื้นที่ ช่วยเก็บกู้ ซ่อมสร้าง ทันที
.
“ผู้การโจ้” พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร บ้านสร้างนกทา หมู่ 1 และ บ้านดอนหวาย หมู่ 9 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 14 หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด
error: Content is protected !!