วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ข้าศึก ประชิดเมือง!! ปลัดกลาโหม ชี้ โควิดฯ ระบาด เหมือนข้าศึก ประชิดเมือง

ข้าศึก ประชิดเมือง!!
ปลัดกลาโหม
ชี้ โควิดฯ ระบาด
เหมือนข้าศึก ประชิดเมือง
.
“…โควิดฯระลอกใหม่
เหมือนข้าศึก ประชิดเมือง
ขอกำลังพล ทุกนายเคร่งครัด
และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข
อย่างเข้มงวด
งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
โดยไม่มีเหตุจำเป็น…”
.
แม้ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม จะได้กล่าวไว้ ตั้งแต่เกิดโควิดฯระลอก2 แล้ว แต่ ข้อความนี้ ก็ยังใช้ได้ และดูเข้ากับ โควิดฯระลอก3 นี้ อย่างมาก
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ
error: Content is protected !!