วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ทหารม้า พล.ม.1 ระดมกำลัง ช่วยตั้ง โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ 100 เตียง แล้วเสร็จ

ทหารม้า พล.ม.1
ระดมกำลัง ช่วยตั้ง โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ 100 เตียง แล้วเสร็จ
จิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์ เตรียมมาช่วย หมอ-พยาบาล -สธ. ดูแลผู้ป่วย
ทหารจาก กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้น ที่ โรงยิมฯ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยระดมเตียง 100 เตียง พร้อมเครื่องนอน มาที่ บริเวณด้านหลังพุทธอุทยานเพชบุระ(หลังองค์พระใหญ่) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เตรียมเชิญผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาด้านการแพทย์ เพื่อปฎิบัติงานช่วยเหลือหน่วยงานด้านการสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันเตรียมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ซึ่งได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา, สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ, ห้องสุขา , สถานที่พักของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นของผู้ป่วยที่จะเดินทางมารักษา และพักฟื้นภายในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อย
error: Content is protected !!