รพ.สนาม เตียงกระดาษ

ทหารจิตอาสาฯ ร.7พัน1 ค่ายกาวิละ เขียงใหม่ และ ทหารป.พัน 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ลำพูน ช่วยกันประกอบ เตียงสนามกระดาษ
ตั้ง รพ.สนาม แห่งที่2 ของลำพูน
หลังจำนวนผู้ป่วยโควิดฯ เพิ่ม
.
ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่7 ค่ายกาวิละ เขียงใหม่และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน , ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน ที่ อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยได้รับเตียงสนาม แบบกระดาษ จำนวน 100 ชุด จาก บริษัท SCG Packging จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจังหวัดลำพูน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 12 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวนทั้งสิ้น 141 ราย
ในขณะที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่1 (โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยอง) สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดประมาณ จำนวน 150 ราย
error: Content is protected !!