วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่” เกาะติด ชายแดนใต้ สั่ง ดูแลหลังติดเขื้อโควิดฯ กว่า500 คน

“บิ๊กตู่” เกาะติด ชายแดนใต้
สั่ง ดูแลหลังติดเขื้อโควิดฯ กว่า500 คน
จัด เตียงโรงพยาบาล -รพ.สนาม-Hospitel
พร้อมแล้วเกือบ 2,000 เตียง
จัดวัคซีน เบื้องต้น ให้จังหวัดละ 1 หมื่น โด๊ส
คุมเข้ม คนเข้า4 ด่านทางบก
คนไทย จากมาเลเซีย เข้าได้ทุก จันทร์-พุธ-ศุกร์ ด่านละไม่เกิน 125คน
ทั้ง ด่าน สุไหงโก-ลก -เบตง -สะเดา -วังประจัน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ติดตามการบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนใต้ ของ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4อำเภอในจังหวัดสงขลา
ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดฯ นับจากวันที่ 1-17 เม.ย. จำนวน 539 ราย พบในจังหวัดสงขลา 179 ราย (ส่วนใหญ่ติดจากสถานบันเทิง) นราธิวาส 348 ราย (ส่วนใหญ่ติดจากเรือนจํา) ปัตตานี 6 ราย ยะลา 5 ราย และ สตูล 1 ราย
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียที่มีชายแดนติดกัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มประมาณ วันละ 1,500 – 2,000 ราย
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้อำนวยความสะดวกคนไทยที่จะเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการคัดกรองโควิดฯ อย่างเคร่งครัด
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รายงานว่า ศอ.บต.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ และองค์กรทางศาสนา
โดยแบ่งเป็น 1)การจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดฯ ทั้งเตียงในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel มีจํานวน รวม 1,933 เตียง (ข้อมูล ณ 11 เมษายน ) แยกเป็น จังหวัดนราธิวาส 1,245 เตียง สงขลา 171 เตียง ปัตตานี 218 เตียง ยะลา 179 เตียง และสตูล 120 เตียง
2)การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาตามประกาศของสํานักงานจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อผู้เกี่ยวข้องจะได้สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงเทศการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
3)การดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ในระยะแรก แต่ละจังหวัดได้รับ 10,000 โด๊ส รวม 50,000 โด๊ส
ส่วนการบริหารจัดการด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่เป็น ทางบก 7 ด่าน ทางน้ํา 2 ด่าน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน จึงอนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเข้าทางด่านถาวรทางบกเพียง 4 ด่าน (สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส, ด่านเบตง จังหวัดยะลา, ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านวังประจัน จังหวัดสตูล) สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ พุธ และศุกร์) ด่านละไม่เกิน 125 คนต่อวัน
ทั้งนี้ การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศดังกล่าว ไม่กระทบการค้าชายแดน เพราะยังคงมีการนําเข้าและส่งออกสินค้าเป็นปกติโดยเฉพาะสินค้าที่จําเป็นในการอุปโภคและบริโภค และดําเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดฯ อย่างเข้มงวด
พลเอกประยุทธ์ ยังได้ส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมภาคใต้ ที่ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนรอมฎอน
และขอให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดฯ ในทุกๆด้าน เพื่อความปลอดภัยสุขภาพของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!