“แม่ทัพเกรียง” เยี่ยมลูกน้อง ที่ ฐานปฏิบัติการ บันนังสตา ยะลา- โคกโพธิ์ ปีตตานี สร้างขวัญกำลังใจ ในวันหยุด

“แม่ทัพเกรียง”
เยี่ยมลูกน้อง ที่ ฐานปฏิบัติการ
บันนังสตา ยะลา- โคกโพธิ์ ปีตตานี
สร้างขวัญกำลังใจ ในวันหยุด
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ของพื้นที่บันนังสตา ยะหา จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้แนวทางนโยบาย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ก่อนเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 4709 กรมทหารพรานที่ 47
ต่อมาแม่ทัพภาค4 ได้เดินทางไปยังตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุลอบยิง นายเสนอ ทองคำ จนได้รับบาดเจ็บ และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ด้วยการสอบถามเหตุการณ์ ปลอบขวัญให้กำลังใจ. พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็ว
ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านตรวจของกองร้อยทหารพรานที่ 2210 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตาน
แม่ทัพภาค 4 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ในการป้องกันตนเอง และให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยซึ่งชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความปลอดภัย จากโรคระบาดไวรัส covid-19 ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!