วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

เดือนรอมฎอน ถือศีลอด ทหาร มาเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา

16 เม.ย. 2021
49
เดือนรอมฎอน
ถือศีลอด
ทหาร มาเยี่ยมเยียน ผู้นำศาสนา
พร้อม มอบของฝาก
กระชับสัมพันธ์ กำชับมาตรการป้องโควิดฯ
.
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา
ทั้ง นายอาซิ เละนิตันหยง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ที่ ปอเนาะอาซิซียะห์ บ.ตาลาแน ม.3 ต.วังพญา อ.รามันฯ
และ นายนูรดีน อาบูบาซา โต๊ะอิหม่ามพระราชทานฯ ที่ มัสยิดดารุลฟาลาห์ ต.เนินงาม อ.รามันฯ
เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่
พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร/สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้พี่น้องประชนได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง อละมอบ ของบริโภค ไว้รับประทาน ในการละศีลอด
error: Content is protected !!