วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 พบผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในโอกาสเดือนรอมฎอน

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 รับฟังข้อแนะนำ และหารือถึงมาตรการแนวทางกาาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในห้วงของเดือนรอมฎอน รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อินทผาลัม เครื่องดื่ม แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน  โดยมีนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ,นายศักดิ์กรียา บิลแสละ,นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา และคณะร่วมให้การต้อนรับ

พลโท เกรียงไกร​ กล่าวว่า มาตรการการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ ของ ศบค. อย่างเคร่งครัดยิ่งมีการระบาดในระลอก 3 ทั้งนี้กองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบกได้ให้การสนับสนุน ทุกภาคส่วน ทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนเตียง และสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน และให้มาตรการการป้องกันโควิด 19 เป็นไปตามที่ ศบค. ได้กำหนด ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการเพื่อรองรับกำลังพลเป็นการภายในด้วยเช่นกัน ด้านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นไปตามมาตรการที่จุฬาราชมนตรีได้กำหนดไว้ในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนอันประเสริฐ ที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมจะปฏิบัติศาสนกิจ ถือว่าจะได้ใช้ความอดทน ความพยายามในสิ่งที่พี่น้องมุสลิมจะต้องปฏิบัติ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้ ในช่วงที่ โควิด 19 กำลังระบาด ที่ผ่านมาได้มีการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และสั่งการของจุฬาราชมนตรี  ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สำหรับความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วย covid-19 ในขณะนี้ถือว่ามีความพร้อม โดยในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดำเนินการสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว และในพื้นที่จังหวัดสงขลาใช้พื้นที่ในกองพลพัฒนาที่ 4 ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งทีมแพทย์ โรงพยาบาลค่ายในทุกแห่ง ให้มีความพร้อม ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมการรักษาพยาบาล ให้กับกำลังพลในกองทัพและพี่น้องประชาชน ขอให้เชื่อมั่นได้ว่ากองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอ

ด้านนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ท่านจุฬาราชมนตรีได้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิม เนื่องในช่วงเวลาอันสำคัญช่วงเดือนรอมฎอน ในขณะเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ covid19 ที่กำลังระบาดตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ขอเน้นย้ำให้ผู้นำศาสนาในแต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่ให้ความสำคัญ ร่วมมือกับมาตรการที่ออกมา เพราะสิ่งที่ได้มีการกำหนดออกมาก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด ผลกระทบในวงกว้าง และลดจำนวนการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19  ที่กำลังเกิดขึ้น ขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตักตวงผลละบุญการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม ในเดือนรอมฎอนให้มากที่สุด ซึ่งการกระทำความดีที่เป็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ในเดือนรอมฎอนนี้ จะมีผลลัพธ์บุญเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้น อยากจะให้ทุกภาคส่วน ทุกชุมชนใช้โอกาสนี้ในการตักตวงผลละบุญ ความดีงาม เดือนรอมฎอนให้มากที่สุด

error: Content is protected !!