วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ทัพเรือสหรัฐฯ ตอบรับ นักเรียนนายเรือ ชั้นปี1 เข้าเรียน โรงเรียนนายเรือAnnaPolis

ทัพเรือสหรัฐฯ
ตอบรับ นักเรียนนายเรือ ชั้นปี1
เข้าเรียน โรงเรียนนายเรือAnnaPolis
สหรัฐอเมริกา อีก1 คน
กำลังศึกษา อยู่แล้ว3 คน
ชั้นปี2-3-4
.
พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจาก นาวาเอก Mathew Bake ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ว่า นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ประกิจ ชั้นปีที่ 1 ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยตั้งอยู่ที่เมืองแอนนาโปลิส มลรัฐแมรี่แลนด์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างไปประมาณ 65 ไมล์
กองทัพเรือ ได้เคยส่งนักเรียนนายเรือไปเรียนที่โรงเรียนนายเรือประเทศสหรัฐฯ ครั้งแรกปี พ.ศ.2498 โดยส่งไปเข้าโรงเรียนนายเรือเป็นหลัก ถ้าเข้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปเข้าที่โรงเรียนยามฝั่ง หากเข้าทั้ง 2 โรงเรียนไม่ได้ จะให้เข้ามหาวิทยาลัย การเข้าเรียนต้องผ่านการคัดเลือกเข้มข้น
ผู้ที่กองทัพเรือส่งไปเรียนที่สหรัฐฯ ในช่วงแรกส่วนใหญ่ไปเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีช่วงที่ส่งไปต่อเนื่องคือระหว่างปี พ.ศ.2522-2537
ในการนี้ นักเรียนนายเรือ เสรี ฉ่ำชื่น (ปัจจุบัน ยศ นาวาเอก) นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 28 เป็นผู้ที่เข้าได้เข้ารับศึกษาในโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ ได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2532
แต่เนื่องจากการคัดเลือกเข้มข้น นักเรียนนายเรือไทย จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนได้บ้างไม่ได้บ้าง
กองทัพเรือจึงงดส่งนักเรียนนายเรือไปสหรัฐฯ ระยะหนึ่ง และมาเริ่มส่งอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน
กองทัพเรือไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐฯ ระดับต่างๆ ประมาณ 20 นาย (ทั้ง ที่ แอนนาโปลิส coastguard และ มหาวิทยาลัย ไม่รวมระดับปริญญาโท) ซึ่งขณะนี้กองทัพเรือมีนักเรียนนายเรือที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายเรือ เมืองแอนนาโปลิส ประเทศสหรัฐอเมริกานี้ 3 คนคือ
1) นักเรียนนายเรือ ณัทดรัณ คุรุวิชญา ปี 4 (จะสำเร็จการศึกษาในเดือน มิถุนายน 2564 นี้)
2) นักเรียนนายเรือ ธงบุญ เพ็งแก้ว กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 3
3) นักเรียนนายเรือ สุรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 2
นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ประกิจ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 61 นายเรือรุ่น 118 จบมัธยมจาก สาธิตปทุมวัน เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด บิดาทำงานบริษัทเอกชน มารดาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาในโรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ จะใช้เวลา 5 ปี ซึ่ง นักเรียนนายเรือ ปุณระพี ฯ จะเดินทางไปศึกษาในเดือน มิถุนายน 2564 นี้และจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มิถุนายน 2569
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!