วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

เตียง ตำรวจ

“รองเบิ้ม” ตรวจความพร้อม
โรงพยาบาลสนาม ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เตรียมรองรับ ตำรวจป่วยโควิดฯ
หลังจำนวน ตำรวจติดโควิดฯเพิ่มขึ้น
.
บิ๊กเบิ้ม” พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพ. โสภณรัชต์ สิงห์จารุ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ชั่วคราว บริเวณอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับรองรับการรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยโรงพยาบาลสนามชั่วคราวนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 96 เตียง
พล.ต.อ.ปิยะ ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สนาม
รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้โรงพยาบาลตำรวจ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ Standard Operation Procedures (SOPs) ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนด
2. ให้ ส่วนส่งกำลังบำรุง(สกบ.)สนับสนุนการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม
3. ให้ ฝ่ายสื่อสาร ติดตั้งระบบสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและระบบการติดต่อต่างๆ ภายใน รพ.สนาม
4. ให้ ตำรวจสันติบาล3 (บก.ส.3 )วางมาตรการการรักษาความปลอดภัย รพ.สนาม และจัดตำรวจปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย
5. ให้ สำนักงบปรเมาณ(สงป.)พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร่งด่วน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!