วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ถวายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และติดตามมาตรการป้องกันโควิดฯ .

“อนุชา” ส่ง “ที่ปรึกษา ผึ้ง ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ”
เยี่ยมวัด เทพศิรินทร์ฯ-วัดโมลีฯ
ถวายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ
และติดตามมาตรการป้องกันโควิดฯ
.
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากพบว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในวัด และเป็นอันตรายต่อคณะสงฆ์
.
โดย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ และคณะ ได้เดินทางไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย ซึ่งเป็นวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นพระบวชใหม่ โดยพำนักอยู่บริเวณพื้นที่คณะใต้ภายในวัด ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว ทางวัดได้ปิดพื้นที่ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นเข้าบริเวณ มีการฉีดพ่นยาในพื้นที่ดังกล่าว และมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกวัดอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ทางวัดยังได้งดการเดินบาตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ญาติโยมยังสามารถเดินทางมาทำบุญ ถวายอาหารและสังฆทานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด และไม่อนุญาตให้เข้าไปในจุดเสี่ยงที่ทางวัดกำหนด
โอกาสนี้ นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ได้นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ล้างมือของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวาย และได้ตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบพื้นที่ของทางวัด
.
จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ โดยนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ได้นำหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลฺ ล้างมือของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถวายพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และได้หารือมาตการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ซึ่งวัดแห่งนี้ยังเป็นสำนักจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยในแต่ละภาคเรียนจะมีจำนวนพระเณรเข้าศึกษาประมาณ 400 รูป
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน จึงมีพระเณรจำวัดอยู่ 200 รูป โดยทางวัดได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเตรียมแผนรองรับการเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม โดยพระเณรที่เข้าศึกษาต้องมีการกักตัวก่อนระยะเวลา 14 วัน จึงจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ ส่วนญาติโยมที่เดินทางมายังวัดเพื่อทำบุญ ใส่บาตร ทางวัดได้จัดสถานที่โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด
error: Content is protected !!