วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารชุดเผชิญสถานการณ์ “ฉก.ยะลา” ฝึก Fast Rope จาก ฮ. เพื่อเสริมกำลังเข้าพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ ยะลา

“ผู้การตู่” พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ รองผบ.ฉก.ยะลา4 นำทีม ชุดเผชิญสถานการณ์ 543 กองร้อยทหารพรานที่4714 ซักซ้อม การปฏิบัติการบนเฮลิคอปเตอร์ และ การลงทางดิ่ง fast rope เพื่อนำกำลังเข้าช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยในพื้นที่ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รวมทั้ง การบินสำรวจ กดดัน เส้นทางพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ของกองร้อยทหารพรานที่4714 และชุดคุ้มครองตำบล ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา และได้ทำการทบทวนหลังปฏิบัติ After Action Review ( AAR) ที่บก.ร้อยทพ.4714
error: Content is protected !!