วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ถอดเครื่องแบบ สวมเสื้อพื้นถิ่น ร่วมประเพณี สรงน้ำพระ

“แม่ทัพเกรียง” ถอดเครื่องแบบ
สวมเสื้อพื้นถิ่น
ร่วมประเพณี สรงน้ำพระ
เยี่ยม พบปะพี่น้องไทยพุทธ
กำชับมาตรการ ป้องกันโควิดฯ
ช่วงวันหยุด สงกรานต์
.
.
พลโทเกรียงไกร. ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทย  ที่วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยเข้านมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร/เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี นำข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธที่ได้เดินทางมาทำบุญ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
และ วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำวัด ในการปฏิบัติตนช่วงเทศกาล เนื่องจากมีพี่น้องไทยพุทธได้เดินทางมาทำบุญสรงน้ำพระ ขอพร เป็นจำนวนมาก 
ซึ่งประชาขนอาจจะมีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
จึงได้ขอความร่วมมือในการเพิ่มมาตรการระวังป้องกัน คัดกรองบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
และไป ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน รวมพลังคืนความสุขกลับมาโดยเร็ว
นอกจากนั้น พลโทเกรียงไกร ยังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ รวมถึงช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องไทยมุสลิม และยังต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
error: Content is protected !!