วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์”ทหารพราน47 ยังคง เดินเท้าลาดตระเวน ทั้งกลางวัน กลางคืน ในพื้นที่ ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา

15 เม.ย. 2021
79
“ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์”ทหารพราน47
ยังคง เดินเท้าลาดตระเวน
ทั้งกลางวัน กลางคืน
ในพื้นที่ ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
“ผบ.ฉก.ยะลา” ตามไปเยี่ยม!!
พร้อมกำชับ ยุทธวิธี ในการดูแลพื้นที่
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลในชุดปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.ทพ.47 โดยเดินทางไปตรวจที่ กองร้อย.ทพ.4712 บ.เหมืองล่าง ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจตามสั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4และ ผอ.รมน.ภาค 4
รวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดความประมาทในการปฏิบัติภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
โดยมี พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ต้อนรับ ใน พื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.ทพ.47 อ.ยะหา จ.ยะลา
error: Content is protected !!